หลังจากอัพเดท windows 10 เข้า Share File ไม่ได้ error 80070035

หลังจากอัพเดท windows 10 เข้า Share File ไม่ได้ error 80070035
แก้ปัญหาคอมออนไลน์
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/o9xk

You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network.

มันจะขึ้น error แบบนี้ขึ้นมา

สาเหตุเพราะmicrosoft ได้ทำการปิด guest logons in Group Policy อัตโนมัติ ทำให้เครื่องที่ใช้งาน SMB2 บางเครื่องไม่สามารถเข้าnetworkได้ 

Original KB number:   4046019

เครื่องที่มีผลกระทบได้แก่  Windows 10 ทุก edition , Windows Server 2019, หรือ  Windows server 2016

วิธีแก้
เปิด Registry Editor ขึ้นมา ไปที่
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters
หา key ที่ชื่อว่า AllowInsecureGuestAuth แก้ไขค่า จาก 0 เป็น 1
หากไม่มี ให้คลิกขวา เลือก new=>DWORD (32 bit)  แล้วสร้างไฟล์ AllowInsecureGuestAuth แล้วใส่ value data เป็น 1

หรือโหลดregistry ได้ที่นี

วิธีใช้ แตกไฟล์ ออกมา คลิกขวาที่ AllowInsecureGuestAuth.reg เลือก merge เสร็จแล้วrestartเครื่อง

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/o9xk

Related Articles