windows 10 font เพิ้ยน

อัพเดทwindows 10 แล้ว font เพิ้ยน

อาการคือ หลังจากอัพเดทแล้วโปแกรมบางโปรแกรมfontเพื้ยน กลายเป็นตัวยึกยือ บางที่ก็สระหรือพยัญชนะกระโดดบ้างลอยบ้าง สาเหตุหลักๆเกิดจาก font MS Sans Serif มันเพืยน วิธีแก้ ไปที่ c:\windows.old มันจะมีfolder font อยู่ข้างใน ให้ install font ชุดนี้ไปทับของเดิม หลังตากติดตั้งแล้วต้องrestart…