#Sustainability

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค(Schneider Electric) นำ AI มาช่วยให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบ เร่งหนุนลูกค้าใช้โปรแกรมด้านพลังงาน ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ได้เร็วขึ้น

การลงทุนหลายล้านเหรียญกับเทคโนโลยี AI และแมชชีนเลิร์นนิ่ง ช่วยขับเคลื่อนบริการที่ให้ศักยภาพด้านดิจิทัลในแบบเน็กซ์เจน ช่วยให้มีแนวทางมุ่งเน้นสู่อนาคตในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ทั้งการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากร ที่ช่วยสร้างประโยชน์ทั้งเรื่องของรายได้และผลกำไรให้กับองค์กรในปัจจุบัน ช่วยสนับสนุนลูกค้าของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ให้บรรลุผลลัพธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยลดการใช้ทรัพยากร ให้ความโปร่งใสด้านข้อมูล ตลอดจนมอบความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค(Schneider Electric) ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชัน ประกาศผลที่ได้จากการลงทุนครั้งใหม่หลายล้านเหรียญในส่วนเครื่องมือด้านแมชชีนเลิร์นนิ่งและวิทยาศาสตร์ข้อมูล การลงทุนครั้งนี้เป็นการนำ…