Remote Desktop Windows 10

รับตั้ง Remote Desktop Server เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานนอกที่ทำงานได้

ปัจจุบันโรคระบาดอย่างโควิค-19 ทำให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การทำงานที่บ้านก็เป็นอีกทางออกหนึ่งของปัญหา แต่พอทำงานที่บ้าน สิ่งที่บริษัทพบปัญหาก็คือ ค่าใช้จ่ายในการลงโปรแกรมให้กับพนักงานแต่ละคนเพื่อที่พนักงานจะได้นำโปรแกรมของบริษัท ไปใช้งานที่บ้านได้ นี่ยังไม่นับปัญหา applicationบางตัวไม่สามารถใช้งานได้เพราะ เพราะต้องเชื่อมกับserverบริษัท บัญหานี้จะหมดไปเมื่อตั้งRemote Desktop Server ข้อดีของการมี Remote Desktop Server ด้านการทำงาน สามารถล็อกอินผ่านคอมพิวเตอร์ของพนักงานจากที่บ้านได้เลย  ทางบริษัทไม่ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน…