QR code

วิธีการอ่าน QR code ด้วยมือถือ

  ส่วนมากในมือถือเกือบทุกคนจะมีโปรแกรม line อยู่แล้ว คุณรู้หรือไม่Line อ่านQR code จากรูปภาพได้ มาดูวิธีกัน ก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Line ขึ้นมา ไปที่ปุ่ม Home ที่ปุ่ม search แตะตามรูปภาพ แตะตามรูปภาพ อีกครั้ง  …

แชร์เว็บไซต์ของคุณ ผ่าน QR Code ในMicrosoft EDGE โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม

มาดูวิธีเปิดให้งานกัน 1. เปิดMicrosoft EDGE ขึ้นมา ที่ช่อง Address bar พิมพ์  edge://flags/ 2. ที่หัวข้อ Avaliable มองหา Enable sharing page via QR Code…