printer spool error

รวม patch แก้ปัญหา printer สั่งปริ๊นไม่ได้ หลังจากอัพเดทwindows

จากการที่ไมโครซอฟท์ปล่อยอัพเดท ออกมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2663 ผู้ใช้ประสบปัญหาสั่งปริ้นท์งานไม่ได้ สาเหตุ เนื่องจาก ความผิดพลาดของ  KB4560960 ของ Windows 10 and Server 1903 (build 18362), 1909 (build…