printer hp

แก้เครื่องปริ๊นเตอร์ HP ขึ้น error 49 หรือ error 79

ปริ๊นเตอร์ HP ขึ้น error 49 หรือ error 79 แล้วมันจะให้ปิดเครื่อง พอเปิดใหม่ก็เป็นอีก   สาเหตุเพราะมีไฟล์งานค้างอยู่ในคิวปริ๊น ให้ลบไฟล์งานในคิวออกให้หมด   หลังจากนั้น ปิดปริ๊นเตอร์แล้วเปิดใหม่ ก็ใช้ได้