ติดตั้ง share printer ไม่ได้ ขึ้น Print Error 0X000003e3

  สาเหตุ เพราะเครื่องไม่จำรหัสผ่าน หรือไม่ตั้งรหัสผ่านให้user วิธิแก้ก็เข้าไปที่ Control Panel\All Control Panel Items\Credential Manager\Add a Windows Credential   Share This:

Read more