print รูปไม่ออก

microsoft ปล่อยอัพเดท ทำให้ print รูปไม่ออก

ประมาณวันที่ 11 มีนาคม 2564 เริ่มมีผู้ใช้ print รูปภาพจากโปรแกรมของmicrosoftเอง แล้วรูปไม่ออกบ้าง รูปขาดครึ่งบ้าง วันนี้เองมีผู้ใชไปตั้งกระทู้ถามในเวปmicrosoft ทางmicrosoft ได้ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาจากทางmicrosoftเอง กระทู้อยู่ด้านล่าง คลิกไปอ่านได้เลย Print Picture ภาพช่องกลางหาย หลังจาก Update Windows…