PoE switch เดินสายได้ไม่เกิน 100 เมตร จริงหรือ

PoE switch เดินสายได้ไม่เกิน 100 เมตร จริงหรือ??

PoE switch เดินสายได้ไม่เกิน 100 เมตร จริงหรือ ขออธิบายสำหรับงานกล้องวงจรปิดกับงาน wifi ค่อนข้างต่างกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องใช้พลังงาน ตัวอย่างกล้องวงจรปิด duhua DH-IPC-HFW1431S   กินไฟ Power Consumption < 5.5W นั้นหมายความว่าถ้ากล้อง 16 ตัวจะกินไฟ…