Google Shopping ฟรี

Google ช่วยเหลือผู้ค้าปลีกฟื้นตัวจากโควิด-19 ด้วยแท็บ Google Shopping ฟรี ให้ลูกค้าค้นหาสินค้าเจอง่ายพร้อมเสริมสร้างตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค

Google ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแก่ผู้ค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ธุรกิจมีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและสนับสนุนให้ผู้ขายและผู้ซื้อออนไลน์ได้พบกัน รวมทั้งยังสามารถเสริมสร้างตลาดอีคอมเมิร์ซด้วยแท็บ Google Shopping  ที่ปัจจุบันบรรดาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหันมาทำอีคอมเมิร์ซกันมากขึ้น Google จึงเล็งเห็นและมุ่งมั่นให้การสนับสนุนแก่พวกเขาในทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ โดยครอบคลุมการช่วยให้ผู้ค้าปลีกแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์บนช่องทางออนไลน์ได้ฟรี วันนี้ Google  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ค้าปลีกในภูมิภาคสามารถเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ของตนลงในแท็บ Google Shopping ได้ฟรี ทั้งนี้ Google มีความมุ่งมั่นในการขยายการสนับสนุนนี้ให้ครอบคลุมประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก…