ftp ไม่เป็นภาษาไทย

แสดงชื่อไฟล์ให้เป็นภาษาไทยยาวๆบน FTP

แสดงชื่อไฟล์ให้เป็นภาษาไทยยาวๆบนFTP เวลาอัพไฟล์ขึ้นftp มันจะมีปัญหาแสดงชื่อไฟล์ยาวๆไม่ได้ และชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาไทยมันจะกลายเป็นตัวยึกยือ ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ด้วยการใช้ .htaccess ก่อนอื่นก็สร้างไฟล์ชื่อว่า .htaccess ขึ้นมา นำcode ข้างล่างไปใส่ไว้ในไฟล์ .htaccess ก็จะสมารถแสดงชื่อไฟล์ไฟยาวๆและแสดงชื่อไฟล์ภาษาไทยได้ Options +Indexes IndexOptions NameWidth=* IndexOptions Charset=UTF-8