facebook

ป้องกันไม่ให้เฟซบุ๊กแอบเก็บข้อมูลได้ง่าย ๆ ด้วย Off-Facebook Activity

แก้ปัญหาเฟซบุ๊กแอบเก็บข้อมูลเราขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต แล้วเอาข้อมูลของเราไปใช้ เพื่อที่เฟซบุ๊กจะได้แสดงโฆษณาที่ที่เราสนใจขึ้นมาในเฟส แต่ด้วยฟีเจอร์ Off- Facebook Activity เราสามารถป้องกันไม่ให้ Facebook เก็บข้อมูลการท่องเว็บของเราได้ มาดูวิธีกัน ก่อนอื่น login เฟซบุ๊ก ไปที่ setting > You Facebook information…