Excel พิมพ์เลข 00 ไม่ได้

Excel พิมพ์เลข 00 ไม่ได้ เช่นพิมพ์ 100 จะกลายเป็น 1

วิธีแก้ก็คือ ไปที่ excel option >advance > เอาเครื่องหมายตรง Automatically insert a decimal point ออก