DDproperty

เรื่องไหนจริง เรื่องไหนมั่ว เช็กให้ชัวร์ก่อนซื้อบ้าน

เมื่อถึงช่วงหนึ่งหลายคนมีเป้าหมายว่าจะต้องมีที่อยู่เป็นของตัวเอง ซึ่งแต่ละคนก็มีปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันไป ทั้งเรื่องความสามารถด้านการเงิน ทั้งความต้องการส่วนตัว ทั้งครอบครัว การทำงาน การเดินทาง สถานการณ์ที่พบเห็นได้อยู่เสมอคือความเชื่อที่คลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยคิดเข้าข้างตัวเองหรือประเมินตัวเองต่ำไป เช่น จ่ายเกินความเป็นจริง จะกู้ผ่านหรือเปล่า จะผ่อนไหวหรือไม่ โดยขาดการประเมินศักยภาพที่แท้จริง หรือรับข้อมูลฝั่งเดียวโดยไม่พิจารณาข้อมูล นางกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ กล่าวว่า…