computer name

ไม่สามารถแชร์ไฟล์หรือแชร์ printer ด้วย computer nameได้

ไม่สามารถแชร์ไฟล์หรือแชร์ printer ด้วย computer nameได้ ลองอ่านตรงนี้ก่อน อาจเกิดจากสาเหตุนี้ ที่มาคือ โปรโตคอล IPv6 มีความสำคัญเหนือกว่า IPv4 ใน Windows เวอร์ชันใหม่ ทำให้เกิดปัญหาเล็กๆขึ้น เริ่มที่ปัญหากันเลย เราแชร์ไฟล์ในเครืองข่ายเราโดยใช้ชื่อคอมพิวเตอร์อยู่ดีๆ วันดีคืนดีกลับแชร์ไฟล์โดยใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ลองทดสอบด้วย…