แชร์เว็บไซต์

แชร์เว็บไซต์ของคุณ ผ่าน QR Code ในMicrosoft EDGE โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม

มาดูวิธีเปิดให้งานกัน 1. เปิดMicrosoft EDGE ขึ้นมา ที่ช่อง Address bar พิมพ์  edge://flags/ 2. ที่หัวข้อ Avaliable มองหา Enable sharing page via QR Code…