เครื่องพิมพ์ HP

วิธีแก้ข้อความ hpdm.framework will damage your computer

ข้อความนี้จะขึ้นเมื่อใช้เครื่องพิมพ์ HP กับ macOS Catalina, and macOS Mojave. เวอร์ชั่นอื่นยังเจอ บางทีก็ขึ้นข้อความเหล่านี้ขึ้นมา “HPxyz.framework” will damage your computer Software for “%@” failed to…