ทดสอบ ssd

คำสั่งสำหรับทดสอบ SSD โดยไม่ต้องโปรแกรมเพิ่ม

รู้หรือไม่ว่าเราสามารถทดสอบการอ่านเขียนของSSDของเรา โดยที่เราไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม วิธีการมีดังนี้ เปิด command prompt ด้วยสิทธิ์ administrator จากนั้นพิมพ์คำสั่ง แล้วกด enter winsat disk -drive C เราก็จะได้ความเร็วในการเขียนอ่าน SSD ตามในรูป จะเห็นได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมทดสอบSSD เราสามารถทดสอบได้โดยการใช้คำสั่งแทน