ติดตั้ง fontIllastrator

การติดตั้ง font ให้โปรแกรมตระกูล Adobe โดยไม่ให้หนักเครื่อง

หากเราติดตั้งfont เพื่อทำงานประเภทงาน graphic อย่างปโปรแกรม Photoshop , Acrobat หรือ Illustrator หากเราติดตั้งตามปกติ โดยการติดตั้งไว้ที่ windows/font หากคุณมีไฟล์ font งาน graphic สัก1000 font หากคุณติดตั้งแบบปกติ พอเปิดwindowsขึ้นมา…