ตั้งค่า Default Paste ใน microsoft word

ตั้งค่า Default Paste ใน microsoft word

ถ้าเราcopyระหว่างwordด้วยกันจะไม่เป็นปัญหา แต่หากเราcopyจากเวปแล้วเอามาวางในword บางทีมันติดcodeในเวปมาด้วยตัวอย่างเช่น เวปที่มันแสดงผลมีตรารางแบบในรูป จะเห็นว่ามันจะมีตารางติดมาด้วยซึ่งเราไม่ต้องการ เราจะมาตั้งค่าในครั้งต่อไปเมื่อเราcopyข้อความมาจากเวปจะไม่ให้มันติด codeจากเวปมาด้วย ไปที่ word options > advanced ที่ Cut,copy.and paste ตั้งค่าตามรูป เมื่อเรา copy แล้ววางครั้งแต่ไป มันจะมาแต่…