ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย

ตัวค้นหาโดย google ใน microsoft Edge หาย

ในบางกรณีเราต้องการตั้งค่าให้ google เป็น default search engine แทนที่ bing แต่พอจะเข้าไปตั้งกลับไม่มี google ให้เลือก มาดูวิธีเพิ่มกัน ที่ microsoft Edge ที่ปุ่ม…ด้านบนขวามือ > Settings Privacy, search,…