การแชร์ไฟล์ใส่ password

แชร์ไฟล์ ใส่ password ป้องกันการเข้าถึงไฟล์สำคัญ

ไปที่ค้นหา พิมพ์ > netplwiz กด enter เลือก Sign in wihout a microsoft account เลือก Local account สร้าง user ขึ้นมา 3…