วิธีแก้ขึ้นเตือน SECURITY RISK Microsoft has blocked macros from running because the source of this file is untrusted.

วิธีแก้ขึ้นเตือน SECURITY RISK Microsoft has blocked macros from running because the source of this file is untrusted.
แก้ปัญหาคอม
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/iikZZ

วิธีแก้ขึ้นเตือน SECURITY RISK Microsoft has blocked macros from running because the source of this file is untrusted.

SECURITY RISK Microsoft has blocked macros

เวลาเปิดไฟล์ที่โหลดมาจากเน็ต ถ้ามีmacros หรือ script ฝังอยู่ในไฟล์ บางที่มันจะเปิดไม่ได้ขึ้นเตือน SECURITY RISK Microsoft has blocked macros from running because the source of this file is untrusted.
ทำให้เราใช้ macros หรือ script ที่เราฝังไว้ในไฟล์ไม่ได้ มาดูวิธีแก้กัน

ให้คลิกขวาที่ไฟล์ที่โหลดมา เลือก properties

ติกถูกที่ Unblock จากนั้นกด ok แล้วลองเปิดไฟล์ดูใหม่

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/iikZZ

Related Articles