แก้ Printers Operation could not be completed error 0x00000709 , error 0x00000bc4 windows 10 และ windows 11 22H2

แก้ Printers Operation could not be completed error 0x00000709 , error 0x00000bc4 windows 10 และ windows 11 22H2
แก้ปัญหาคอม
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/csim

อัพเดท 01/06/2566
ถ้าทำตามวิธีที่1 แล้วติด error 0x0000011b ให้ติดprinterด้วยวิธีที่2 จะสามารถติดprinterได้

การแชร์ printer  ระหว่างwindows 10 22H1 , 22H2 และ windows 11 22H2 จะขึ้น Operation could not be completed (error 0x00000709)
หรือ error 0x00000bc4 The printer name is invalid. หรือ Error “operation could not be completed error 0x00000bc4 ”
ยังไงก็เลี่ยงปัญหานี้ไม่พ้น ถ้ามีการแชร์เครื่องพิมพ์ ระหว่าง windows 11 22H2 กับ windows 10 เตรียมรับมือได้เลย ถ้ามันขึ้น error 0x00000709 ถ้าเป็น windows 11 22h2
จะไม่เกียวเกียวกับ printer spoolแล้ว ใช้วิธีต้องใหม่แก้

มาดูวิธีการแก้กันดีกว่า

วิธีที่1

อัพเดท 06/03/2566
ไปนั่งไล่อ่านในเวปมาเจอสาเหตุล่ะ เนื่องจาก windows 11 22h2 มันใช้ RPC over TCP แทนที่  RPC over Named Pipes ทำให้มันสื่อสารกับ windows 10 ไม่ได้ วิธีแก้ก็ตามนี้ครับ ให้แก้ที่เครื่อง windows 11
ไปที่ปุ่มค้นหา พิมพ์ gpedit.msc กด enter

เลือกตามรูปเลย ขี้เกียจพิมพ์
error 0x00000bc4

เลือกตามรูป

error 0x00000bc4 error 0x00000709

เลือกตามรูป

error 0x00000bc4 error 0x00000709

เลือกตามรูป

error 0x00000bc4 error 0x00000709

เลือกตามรูป
error 0x00000bc4 error 0x00000709

เลือกตามรูป

error 0x00000bc4 error 0x00000709

เลือกตามรูป
error 0x00000bc4 error 0x00000709

จะมี 3 อันที่ต้องเปิดตามรูป เมือแน่ใจว่าครบแล้วให้รีสตาร์ทเครื่อง ก่อนadd printer ตามปกติ

สำหรับคนขี้เกียจโหลด RPC over Named Pipes1 ไปแก้ได้เลย แตกไฟล์แล้ว คลิกขวา RPC over Named Pipes.reg เลือก Merge
ให้รีสตาร์ทเครื่อง ก่อนadd printer ตามปกติ
จบครับ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

วิธีที่2

ที่เครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ อันดับแรก ไปที่ control panel > program and features
 Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

ไปที่ turn windows features on or off

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

ไปที่ printer and document services เปิดการใช้งาน LDP Print Service และ LPR Port Monitor
Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

เมื่อเสร็จแล้วก็รีสตาร์ทเครื่อง ทำซ้ำขั้นตอนข้างบนกับเครื่องที่ลูกทุกเครื่องที่ขอเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์

Operation could not be completed (error 0x00000709) windows

ที่ Bluetooth & devices Printers & scanners > Add a printer or scanner เลือก Add manually

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

เลือก Add a local printer or network printer with manual settings

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

เลือก LPR port

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

ถ้าไม่มีรายชื่อ printer อยู่ให้เลือก Have Disk เพื่อเลือกdriver ที่เราได้เตรียมไว้

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กด Browse เพื่อเลือกที่เก็บdriver ที่เราได้เตรียมเอาไว้

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

เลือกไฟล์ที่นามสกุล .INF อัไหนก็ได้
Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

กด OK
Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

เลือกรุ่น printer ให้ตรงแล้วกด next

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

ตรงนี้ไม่ต้องแชร์

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

เสร็จแล้วครับ

Printers Operation could not be completed (error 0x00000709)

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/csim

Related Articles