Hotmail , Outlook ลดพื้นที่อีเมล์ลงเหลือ 5GB จาก 15GB

Hotmail , Outlook ลดพื้นที่อีเมล์ลงเหลือ 5GB จาก 15GB
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/bz1Go

ข้างล่างคือประกาศของไมโครซอฟท์ น่าจะทยอยปรับ ตอนนี้บางคนยกตัวอย่างของผม ถ้าเราเข้าไปเช็คข้อมูลจะเห็นว่าพื่นที่เมล์จะมีขนาด 15GB แต่พื้นที่เก็บข้อมูลจะมีขนาด 5GB
จากประกาศ พื้นที่เก็บข้อมูลมันรวมไฟล์แนบอีเมล์ และอื่นไว้ได้วย ฉนั้นมันจึงเหลือพื้นที่เมล์จริงๆแค่ 5GB เท่านั้น
ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณถึงรับส่งเมล์จากhotmail และ outlookไม่ได้ สรุปก็คือพื้นที่เมล์คุณเต็มนั้นเอง

เป็นการบีบกลายๆว่าถ้าอยากใช้ต่อก็ซื้อพื้นที่เพิ่มซะของพี่ใหญ่ไมโครซอพท์นั้นเอง
เช็คพื้นที่ของคุณว่าเหลือเท่าไรตรงนี้

้Hotmail , Outlook ลดพื้นที่อีเมล์ลงเหลือ 5GB จาก 15GB
้Hotmail , Outlook ลดพื้นที่อีเมล์ลงเหลือ 5GB จาก 15GB

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/bz1Go

Related Articles