วิธีปิด error ของexcel Error This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe

วิธีปิด error ของexcel  Error This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe
แก้ปัญหาคอม
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/ctbg

เมื่อเปิดไฟล์excelขึ้นมามีนจะขึ้นเตือน
This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe
ถ้าเราอัพเดทมันก็จะขึ้นให้รูปข้างล่าง
This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe

กดupdate แล้วก็ยังขึ้นเตือนมาอีก จริงๆแล้วมันมีสาเหตุ แต่เราไม่สนสาเหตุครับ อยากจะปิดไม่ให้มันขึ้นมากกวนใจอีก มาดูวิธีการปิดกัน

This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe

เปิด excel ขึ้นมาไปที่ File > Options

This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe

This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe

ไปที่ advance > general เอาเครื่องหมายตรง Ask to update automatic links ออก

This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe

หลังจากนั้นเปิดไฟล์ ที่มันเตือนขึ้นมา เลือก Edit Links

This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe
เลือก Don’t display the alert and don’t update automatic links จากนั้นก็ให้ save ไฟล์งาน
ลองปิดแล้วเปิดใหม่ มันก็ไม่ขึ้นแล้ว

This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe

หากต้องการให้การแจ้งเตือนกลับมา ให้เปิดไฟล์งานขึ้นมา ไปที่ Edit Links
This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe

ที่ startup prompt เปิดการแจ้งเตือนกลับมา

This Workbook Contains Links to One or More External Sources That Could Be Unsafe

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/ctbg

Related Articles