คอมพิวเตอร์ทิป

แก้ remote desktop ถาม password ตลอด

เปิด gpedit ไปที่ co…

โขว์ My computer บน windows 2012

  ไปที่ run พิม…

Reset Terminal license on Windows 2008, 2008 R2 and 2012 ติด 120วัน

Terminal license หมด…

อัพเดทwindows 10 แล้ว font เพิ้ยน

อาการคือ หลังจากอัพเ…

แก้ไขปริ๊นเตอร์ epson dot matrix ปริ๊นไม่ออก

สาเหตุของการปริ๊นไมอ…

แก้ปัญหาติดตั้ง windows 7 ไม่ได้ สำหรับmainboard ASUS Asrock MSI Gigabyte

เป็นตัวทำไฟล์ติดตั้ง…