ติดตั้ง share printer ไม่ได้ ขึ้น Print Error 0X000003e3

  สาเหตุ เพราะเครื่องไม่จำรหัสผ่าน หรือไม่ตั้งรหัสผ่านให้user วิธิแก้ก็เข้าไปที่ Control Panel\All Control Panel Items\Credential Manager\Add a Windows Credential   Share This:

Read more

Country code สำหรับ csf firewall ใช้ block ทั้งประเทศ

ใช้ CC_DENY ในconfig สำหรับ blockทั้งประเทศ ไม่ควรแก้limit ip เกิน200 เพราะจะทำให้ภาระserver หนักเกินไป blockทั้งประเทศแทนดีกว่า AD Andorra AE United Arab Emirates AF Afghanistan AG

Read more

ปรับขนาดหน้าจอ remote desktop

เวลาเราใช้จอที่มีความละเอียดมากๆ อย่าง 4K เวลาเราใช้โปรแกรม remote desktop รีโมทไปเครื่องที่มีความละเอียดน้อยกว่า โปรแกรม remote desktop มันจะดึงความละเอียดออกฝั่งรีโมทมาใช้ ทำให้เวาลเรารีโมทตัวหนังสือหรือicon มันจะเล็กนิดเดียว วิธีแก้ เปิดโปรแกรม regedit ไปที่ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide สร้างkey ชื่อ

Read more