วิธีใส่ Header และ Footer ในexcel พร้อมกันทุกsheet

วิธีใส่ Header และ Footer ในexcel พร้อมกันทุกsheet
แก้ปัญหาคอม
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/43lk

ถ้าเรามีexcelอยู่หลายsheet เราต้องการใส่ Header และ footer ให้excel พร้อมกันทุก sheet มาดูวิธีการทำกัน

วิธีใส่ Header และ Footer ในexcel พร้อมกันทุกsheet

ก่อนอื่นเปิดไฟล์ excel ขึ้นมา คลิกขวาที่sheetไหนก็ได้แล้วเลือก select all sheets

จะได้แบบนี้จะเห็นว่า sheet ทุก sheet ถูกเลือกแล้ว

จากนั้นไปที่ insert > Text > Header and Footer

จากนั้นเราก็ใส่ข้อความที่ Header หรือ ว่า footer ได้เลย สามารถใส่ได้3 ตำแหน่ง คือ ซ้าย กลาง และขวา แค่นี้ข้อความที่เราต้องการใส่ก็ไปอยู่ใน Header หรือ footer ในทุกๆsheetแล้ว

 

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/43lk

Related Articles