โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ต้นแบบแห่งความปลอดภัย

โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ต้นแบบแห่งความปลอดภัย
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/Ef7Em

นายชาติชาย  โพธิวร (ขวา) ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค
นำทีมรับรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 ( Zero Accident Campaign 2020)
จากพลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ซึ่งการรับรางวัลในครั้งนี้ ทางโรงงานชไนเดอร์ฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยได้รับรางวัลระดับทองติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน เ
ป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานและความใส่ใจด้านความปลอดภัยที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทุ่มเทให้กับพนักงานเสมอมา
นอกจากนี้โรงงานชไนเดอร์ฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563
(Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศ โดยได้ระดับทองติดต่อกัน 3 ปีซ้อนเช่นกัน
โดยมีการมอบรางวัล จากนาย ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/Ef7Em

Related Articles