โขว์ My computer บน windows 2012

 

ไปที่ run พิมพ์

Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0

 

 

Share This: