โขว์ My computer บน windows 2012

โขว์ My computer บน windows 2012
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/tD59M

 

ไปที่ run พิมพ์

Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0

 

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/tD59M

Related Articles