แชร์ไฟล์ ใส่ password ป้องกันการเข้าถึงไฟล์สำคัญ

แชร์ไฟล์ ใส่ password ป้องกันการเข้าถึงไฟล์สำคัญ
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/ftlc2

ไปที่ค้นหา พิมพ์ > netplwiz กด enter

เลือก Sign in wihout a microsoft account

เลือก Local account

สร้าง user ขึ้นมา 3 คน ดังนี้ Account , Sale , officer

username ใส่ account
password ใส่ passที่ต้องการ
confirm password ใส่passที่ต้องการซ้ำอีกครับ
password hint ใส่อะไรก็ได้ มีไว้เพื่อให้เราเดา password ในกรณีที่เราจำpassไม่ได้

กด next แล้ว  กด finish
สร้างซ้ำให้ครับ 3 คน

เราไม่ต้องการให้ทั้ง 3 user login ที่เครื่องนี้ เราแค่ต้องการให้ ทั้ง3 user เข้ามาใช้แชร์ไฟล์เท่านั้น เราต้องไปปรับ group ให้ กับผู้ใช้ทั้ง 3 จาก group user มาเป็น distributed com users group

ไปที่ account กด properties

ไปที่ Group Memberships > Other > Distributed Com users  เปลี่ยนให้ครบทั้ง3 คน

เงื่อนไขการเข้า่ถึงโฟรเดอร์มีดังนี้

User account เข้าถึงได้ทุกโฟรเดอร์

User officer เข้าถึงได้เฉพาะ โฟรเดอร์ officer

User sale เข้าถึงได้เฉพาะ โฟรเดอร์ sale

การตั้งค่าการแชร์ไฟล์ ไปที่ folder ที่ต้องการแชร์ คลิกขวาที่folder เลือก properties ไปที่ tab Sharing > กด Advance sharing

ที่ Advance sharing ติกถูกที่ Share this folder , ตั้งชื่อแชร์ ในที่นี้ ตั้งว่า data , กด Permission

ที่ share Permissions กด Add

พิมพ์ชื่อ user ที่เราสร้างเช่น account แล้วกด check names มันจะใส่ user แบบในรูปให้เอง พิมพ์ทีละคน จนครบ 3 คนแล้วกดOK

user ที่เราเพิ่มเข้าไป ต้องติกถูกให้สิทธิ์เป็น full control  กด OK ทำให้ครับทั้ง3user

จากนั้น คลิกขวาที่folder ที่แชร์ เลือก properties ไปที่ tab security  > Edit

เพิ่ม Authenticated Users และ Users

พิมพ์ชื่อ Authenticated Users แล้วกด check names
พิมพ์ชื่อ Users แล้วกด check names
กดOK

จากนั้นให้เช็คว่า Authenticated Users  ให้สิทธิ์ Modify ให้เปล่า ถ้าไม่ได้ให้ ให้ติกถูก

จะได้ตามรูปกด ok ออกมา

จากนั้นมาตั้งค่า  persissions เพื่อจำกัดสิทธิ์กัน

เงื่อนไขการเข้า่ถึงโฟรเดอร์มีดังนี้

User account เข้าถึงได้ทุกโฟรเดอร์

User officer เข้าถึงได้เฉพาะ โฟรเดอร์ officer

User sale เข้าถึงได้เฉพาะ โฟรเดอร์ sale

ไปที่โพลเดอร์ account คลิกขวา เลือก properties

ไปที่ tab sercurity กด edit 

เพิ่ม user sale , officer กด ok

ให้สิทธิ์ deny ที่ user officer และ sale เพื่อไม่ให้ สอง user นี้ เข้าโฟร์เดอร์ account ได้

ไปที่โพลเดอร์ sale คลิกขวา เลือก properties ไปที่ tab sercurity กด edit
เพิ่ม user officer ให้สิทธิ์ deny ที่ user officer กด ok เพื่อป้องกันไม่ให้ user officer  เข้าโฟลเดอร์ sale ได้

ไปที่โพลเดอร์ ข้อมูลทั่วไป คลิกขวา เลือก properties ไปที่ tab sercurity กด edit
เพิ่ม user sale ให้สิทธิ์ deny ที่ user sale กด ok เพื่อป้องกันไม่ให้ user sale เข้า โฟลเดอร์ ข้อมูลทั่วไป

 

จบแล้วครับ ติดปัญหาตรงไหนถามได้ครับ
ปล.ถ้าเข้าได้ตามเงื่อนไข แต่กดลบ กดสร้างไม่ได้ ให้เช็คดู เช็คว่า Authenticated Users  ให้สิทธิ์ Modify ใว้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ให้ ให้ติกถูก

ไปดูวีดีโอก็ได้ครับ เรื่องเดียวกันเอามาเขียนใหม่

 

 

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/ftlc2

Related Articles