แก้ Sorry, this Adobe app is not available To continue using this Adobe app, check your internet connection

แก้ Sorry, this Adobe app is not available To continue using this Adobe app, check your internet connection
แก้ปัญหาคอมออนไลน์
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/x9cx

อัพเดท hosts ไฟล์ 02/09/67

สำหรับเครื่องMAC ต้องเอาตัวนี้ออกก่อน วิธีเอาออก Adobe Genuine Service บนเครื่อง MAC ออก
ถ้าแน่ใจว่าไม่มี Adobe Genuine Service แล้วให้ทำต่อตามข้างล่างเลย ทดลองกับM1 ไม่ขึ้นเตือน

เปิด terminal ขึ้นมา

Sorry, this Adobe app is not available To continue using this Adobe app, check your internet connection, firewall or ad blocker settings

พิมพฺ์ sudo nano /etc/hosts  กด enter
Sorry, this Adobe app is not available To continue using this Adobe app, check your internet connection, firewall or ad blocker settings

ใส่ password ของเครื่องMAC

Sorry, this Adobe app is not available To continue using this Adobe app, check your internet connection, firewall or ad blocker settings

จะได้ หน้า terminal ประมาณนี้ ใช้ปุ่มลูกศรลงล่างเลื่อนเคอร์เซอร์มาไว้ที่บรรทัดล่างสุด

Sorry, this Adobe app is not available To continue using this Adobe app, check your internet connection, firewall or ad blocker settings

 

# BLOCK ADOBE #
127.0.0.1 ic.adobe.io
127.0.0.1 52.6.155.20
127.0.0.1 52.10.49.85
127.0.0.1 23.22.30.141
127.0.0.1 34.215.42.13
127.0.0.1 52.84.156.37
127.0.0.1 65.8.207.109
127.0.0.1 3.220.11.113
127.0.0.1 3.221.72.231
127.0.0.1 3.216.32.253
127.0.0.1 3.208.248.199
127.0.0.1 3.219.243.226
127.0.0.1 13.227.103.57
127.0.0.1 34.192.151.90
127.0.0.1 34.237.241.83
127.0.0.1 44.240.189.42
127.0.0.1 52.20.222.155
127.0.0.1 52.208.86.132
127.0.0.1 54.208.86.132
127.0.0.1 63.140.38.120
127.0.0.1 63.140.38.160
127.0.0.1 63.140.38.169
127.0.0.1 63.140.38.219
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 18.228.243.121
127.0.0.1 18.230.164.221
127.0.0.1 54.156.135.114
127.0.0.1 54.221.228.134
127.0.0.1 54.224.241.105
127.0.0.1 100.24.211.130
127.0.0.1 162.247.242.20
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 199.232.114.137
127.0.0.1 bam.nr-data.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 genuine.adobe.com
127.0.0.1 www.adobeereg.com
127.0.0.1 www.wip.adobe.com
127.0.0.1 www.wip1.adobe.com
127.0.0.1 www.wip2.adobe.com
127.0.0.1 www.wip3.adobe.com
127.0.0.1 www.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 cc-api-data.adobe.io
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 prod.adobegenuine.com
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 uds.licenses.adobe.com
127.0.0.1 k.sni.global.fastly.net
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na2m-pr.licenses.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 workflow-ui-prod.licensingstack.com
127.0.0.1 1b9khekel6.adobe.io
127.0.0.1 adobe-dns-01.adobe.com
127.0.0.1 adobe.demdex.net
127.0.0.1 adobe.tt.omtrdc.net
127.0.0.1 adobedc.demdex.net
127.0.0.1 adobeid-na1.services.adobe.com
127.0.0.1 assets.adobedtm.com
127.0.0.1 auth-cloudfront.prod.ims.adobejanus.com
127.0.0.1 auth.services.adobe.com
127.0.0.1 cai-splunk-proxy.adobe.io
127.0.0.1 cc-cdn.adobe.com
127.0.0.1 cc-cdn.adobe.com.edgekey.net
127.0.0.1 cclibraries-defaults-cdn.adobe.com
127.0.0.1 cclibraries-defaults-cdn.adobe.com.edgekey.net
127.0.0.1 cn-assets.adobedtm.com.edgekey.net
127.0.0.1 crlog-crcn.adobe.com
127.0.0.1 crs.cr.adobe.com
127.0.0.1 edgeproxy-irl1.cloud.adobe.io
127.0.0.1 ethos.ethos02-prod-irl1.ethos.adobe.net
127.0.0.1 geo2.adobe.com
127.0.0.1 lcs-cops.adobe.io
127.0.0.1 lcs-robs.adobe.io
127.0.0.1 pv2bqhsp36w.prod.cloud.adobe.io
127.0.0.1 services.prod.ims.adobejanus.com
127.0.0.1 ssl-delivery.adobe.com.edgekey.net
127.0.0.1 sstats.adobe.com
127.0.0.1 stls.adobe.com-cn.edgesuite.net
127.0.0.1 stls.adobe.com-cn.edgesuite.net.globalredir.akadns.net
127.0.0.1 use-stls.adobe.com.edgesuite.net
127.0.0.1 9ngulmtgqi.adobe.io
127.0.0.1 vcorzsld2a.adobe.io
127.0.0.1 r5hacgq5w6.adobe.io
127.0.0.1 vajcbj9qgq.adobe.io
127.0.0.1 4vzokhpsbs.adobe.io
127.0.0.1 7m31guub0q.adobe.io
127.0.0.1 69tu0xswvq.adobe.io
127.0.0.1 dyzt55url8.adobe.io
127.0.0.1 2ftem87osk.adobe.io
127.0.0.1 gw8gfjbs05.adobe.io
127.0.0.1 ph0f2h2csf.adobe.io
127.0.0.1 dyzt55url8.adobe.io
127.0.0.1 7sj9n87sls.adobe.io
127.0.0.1 p7uxzbht8h.adobe.io
127.0.0.1 guzg78logz.adobe.io
127.0.0.1 dxyeyf6ecy.adobe.io
127.0.0.1 fqaq3pq1o9.adobe.io
127.0.0.1 lre1kgz2u4.adobe.io
127.0.0.1 p0bjuoe16a.adobe.io
127.0.0.1 hbrcv.adobe.com
127.0.0.1 aoorovjtha.adobe.io
127.0.0.1 3d3wqt96ht.adobe.io
127.0.0.1 pojvrj7ho5.adobe.io
127.0.0.1 cctypekit.adobe.io
127.0.0.1 a1815.dscr.akamai.net
127.0.0.1 0mo5a70cqa.adobe.io
127.0.0.1 i7pq6fgbsl.adobe.io
127.0.0.1 pv24v41zibm.prod.cloud.adobe.io
127.0.0.1 r3zj0yju1q.adobe.io

 

จากนั้น copy code ข้างบน ไปวางใน terminal จะได้ประมาณรูปข้างล่าง
เมื่อวางแล้วกด Ctrl+O แล้ว enter จะเป็นการSave
กด Ctrl+X แล้ว กด Y จะเป็นออกจาก terminal

Sorry, this Adobe app is not available To continue using this Adobe app, check your internet connection, firewall or ad blocker settings
จากนั้นให้เปิด terminal ขึ้นมาอีกอันหนึ่ง
พิมพ์ sudo killall -HUP mDNSResponder && sudo dscacheutil -flushcache แล้ว enter

จากนั้นให่รีสตาร์ทเครื่อง แล้วลองเปิดโปรแกรมใหม่

ถ้าใช้ command ไม่เป็นให้ไปที่

 1. ไปที่เมนู Go ➙ Go to Folder
  พิมพ์ /private/etc/hosts กด Go เพื่อหาไฟล์ hosts จากนั้นเมื่อหาเจอให้copy ไฟล์ hosts มาไว้ที่desktop แก้ไขไฟล์ ให้เรียบร้อยจากนั้น
  เอาไปทับที่เดิม
  อย่าลิมรันคำสั่ง ข้างล่างเพื่อลบ dns cache
  sudo killall -HUP mDNSResponder && sudo dscacheutil -flushcache
  แล้ว enter

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/x9cx

Related Articles