แก้ PUTTY FATAL ERROR DISCONNECTED NO SUPPORTED AUTHENTICATION METHODS

แก้ PUTTY FATAL ERROR DISCONNECTED NO SUPPORTED AUTHENTICATION METHODS
แก้ปัญหาคอม
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/5sc7

Putty ปิดตัวไม่ยอมเชื่อมต่อ Server หลังจากสั่ง สร้าง droppet ใหม่ บน Cloud ของ Digital Ocean

จะขึ้น error ตามรูป

วิธีแก้

ถอด openssh-server ออกแล้วลงใหม่ เพื่อล้างคีย์

ถอด openssh-server

yum erase openssh-server

ติดตั้งใหม่

yum install openssh-server

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/5sc7

Related Articles