แก้ ErrorException (E_ERROR) SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ‘XXXXXX’@’127.0.0.1’ (using password: YES)

แก้ ErrorException (E_ERROR) SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ‘XXXXXX’@’127.0.0.1’ (using password: YES)
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/dgoQa
มันจะขึ้น error ตอนเอาขึ้นโฮส หรือตอนติดตั้ง laravel ที่เป็นapplication
ตอนอยู่บน localhost มันก็ใช้ได้ แต่พอเอาขึ้นไปกลับขึ้น error ข้างล่าง
อันนี้ผมตกม้าตาย หาทางแก้มานานมาก บางทีก็เป็น บางทีก็ไม่เป็น
มาไล่ดูไฟล์ .env ตรง DB_HOST=127.0.0.1 ถ้าเป็นแบบIP มันจะขึ้น error
ต้องแก้เป็น DB_HOST=localhost ถึงจะใช้ได้ ง่ายๆแบบนั้นเลยDB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=dbname
DB_USERNAME=dbuser
DB_PASSWORD=dbpassword

ErrorException (E_ERROR)

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ‘XXXXXX’@’127.0.0.1’ (using password: YES) (SQL: select * from `app_settings`) (View: /home/printonl/domains/XXXXX/public_html/resources/views/auth/login.blade.php)

Previous exceptions
  • SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ‘XXXXXX’@’127.0.0.1’ (using password: YES) (SQL: select * from `app_settings`) (1045)
  • SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ‘XXXXXX’@’127.0.0.1’ (using password: YES) (1045)
  • SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ‘XXXXXXX’@’127.0.0.1’ (using password: YES) (1045)
Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/dgoQa

Related Articles