แก้ Directadmin license error Expiring license

แก้ Directadmin license error Expiring license
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/2l5Y8

อัพเดทแบบ auto

พิมพ์

/usr/local/directadmin/scripts/getLicense.sh auto
service directadmin restart

อัพเดทแบบ manual
พิมพ์

cd /usr/local/directadmin
wget –no-check-certificate -O update.tar.gz ‘https://www.directadmin.com/cgi-bin/daupdate?redirect=ok&uid=123&lid=1234
tar xvzf update.tar.gz
./directadmin p
cd scripts
./update.sh
service directadmin restart
หมายเหตุ ต้องรู้ uid กับ lid 

ถ้ามีerror แตกไฟล์ update.tar.gzไม่ได้

พิมพ์

head -n 1 update.tar.gz

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/2l5Y8

Related Articles