แก้ Adobe Creative Cloud, needed to resolve the problem, is missing or damaged.

แก้ Adobe Creative Cloud, needed to resolve the problem, is missing or damaged.
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/xdLll

มันจะขึ้นแบบในรูปเลย ใครแก้โดยใช้ Adobe Creative Cloud Clean Tool แล้วไม่หาย ลองวิธีนี้ดู
Adobe Creative Cloud, needed to resolve the problem, is missing or damaged.

Adobe Creative Cloud, needed to resolve the problem, is missing or damaged.

ไปที่ C:\Program Files (x86) >Common Files > Adobe > Adobe Desktop Common > ADS
คลิกขวาที่ Adobe Desktop Service.exe

Adobe Creative Cloud, needed to resolve the problem, is missing or damaged.

เลือก Change settings for all users ที่ให้เลือกตัวนี้เพราะถ้าเครื่องมีหลายUser จะได้ทำทีเดียว ไม่ต้องทำทุกuser

Adobe Creative Cloud, needed to resolve the problem, is missing or damaged.

เลือก Run this program as an administrator จากนั้นให้รีเครื่อง แล้วลองเข้าโปรแกรมใหม่

Adobe Creative Cloud, needed to resolve the problem, is missing or damaged.

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/xdLll

Related Articles