แก้ไม่สามารถ start mysql ได้ บน linux

แก้ไม่สามารถ start mysql ได้ บน linux
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/V4bCT

ถ้าลบlogแล้วไม่หาย table อาจจะพัง ให้ backup databaseไว้ก่อน

loginเข้าroot

backup database ก่อน

mysqldump -u [user] -p [database_name] > [filename].sql

ถ้าต้องการบีบ
mysqldump -u [user] -p [database_name] | gzip > [file_name].sql.gz

ใช้คำสั่งข้างล่าง เพื่อซ่อม database
chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
mysqlcheck -p --auto-repair --all-databases
Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/V4bCT

Related Articles