แก้ใช้ plugin all in one migration ของ wordpress หลังrestore แล้วเข้าหน้า admin ไม่ได้

แก้ใช้ plugin  all in one migration ของ wordpress หลังrestore แล้วเข้าหน้า admin ไม่ได้
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/qDQO0

wordprss เข้า admin ไม่ได้

ใครใช้ plugin  all in one migration ของ wordpress ในการrestore หรือ backup ข้อมูลแล้วเจอปัญหา

หลังrestoreแล้วไม่สามารถเข้าหน้า adminได้

สาเหตุเกิดจากมันตีกับplugin ตัวอื่น

อันดับ 1 ใช้ ftp เข้าไปดู มองหา plugin  All In One WP Security & Firewall

หากมีให้ทำการลบ plugin  All In One WP Security & Firewall ทิ้ง เมื่อลบทิ้งแล้วจะสามารถ

เข้าหน้า admin ได้

อันดับ 2 ถ้า1 ไม่เจอ ให้มองหา plugin Security & Firewall ตัวอื่นๆ  ค่อยๆลบทิ้งทีละตัว

หลังจากเข้าหน้า admin ได้แล้วถ้าต้องการใช้งาน ให้ติดตั้งใหม่

 

 

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/qDQO0

Related Articles