เมื่อต้องการให้User ของwordpress โพสได้เฉพาะหมวดกำหนดให้เท่านั้น

เมื่อต้องการให้User ของwordpress โพสได้เฉพาะหมวดกำหนดให้เท่านั้น
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/n3M3d

ความต้องคือ ให้userของ wordpress โพสได้ฉพาะ category ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น

แนะนำให้ใช้ plugin “Author Category”

หลังจากติดตั้ง และเปิดการใช้งานแล้วให้ไปที่ user Author เพิ่มติกเปิดการใช้งาน

author-category

author category

หลังจากนั้นให้ไปที่ User แลเลือก user ที่ต้องการ เลือกCatagory ที่ต้อง

author category

เมื่อ user ที่ถูกเลือกทำการโพสก็จะเห็นแค่ catagory ที่ถูกเลือกไว้เท่านั้น

ป้องกัน userโพสมั่วได้ดีนักแล

author category

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/n3M3d

Related Articles