เมื่อต้องการให้User ของwordpress โพสได้เฉพาะหมวดกำหนดให้เท่านั้น

ความต้องคือ ให้userของ wordpress โพสได้ฉพาะ category ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น

แนะนำให้ใช้ plugin “Author Category”

หลังจากติดตั้ง และเปิดการใช้งานแล้วให้ไปที่ user Author เพิ่มติกเปิดการใช้งาน

author-category

author category

หลังจากนั้นให้ไปที่ User แลเลือก user ที่ต้องการ เลือกCatagory ที่ต้อง

author category

เมื่อ user ที่ถูกเลือกทำการโพสก็จะเห็นแค่ catagory ที่ถูกเลือกไว้เท่านั้น

ป้องกัน userโพสมั่วได้ดีนักแล

author category

Share This: