หลังเพิ่ม SSL ให้ directadmin แล้ว yum ไม่ผ่านขึ้น Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

หลังเพิ่ม SSL ให้ directadmin แล้ว  yum ไม่ผ่านขึ้น Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/dznOQ

จะขึ้น error ประมาณนี้

Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security Loading

mirror speeds from cached hostfile

Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

วิธีแก้

$ sudo yum clean all

$ sudo yum –disablerepo=”epel” update nss

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/dznOQ

Related Articles