สถานที่เปิดทำหนังสือเดินทาง ในช่วงการระบาด COVID-19

สถานที่เปิดทำหนังสือเดินทาง ในช่วงการระบาด COVID-19
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/JModE

สถานที่เปิดทำหนังสือเดินทาง ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงพระราชกำหนดฉุกเฉิน ในการรับมือการระบาดของ COVID-19 ทำให้สำนักงานหนังสือเดินทางหลายแห่งปิดทำการ ล่าสุด เพจกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เผยสถานที่เปิดทำหนังสือเดินทาง ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง โดยจะเปิดบริการในบางสาขาดังนี้

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/JModE

Related Articles