วิธีแก้Autocad ขึ้น nonvalid software detect ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2021-2024

วิธีแก้Autocad ขึ้น nonvalid software detect ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2021-2024
แก้ปัญหาคอม
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/nwba

Autocad ขึ้น non valid software detect ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2021-2024
วิธีแก้ตามเน็ตจะใช้ไม่ได้แล้วแล้วเพราะว่า ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2021-2024 มันจะเปลี่ยนวิธีแจ้งเตือนใหม่ มันจะไม่มีAcWebBrowser
วิธีแก้ก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไรคือต้องมใช้firewall block ไม่ให้มันออกเน็ต

autocad nonvalid software detect

วิธีแก้ Autocad ขึ้น non valid software detect ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2021-2024 ก่อนอื่นให้เปิด firewall ขึ้นมาก่อน
ตัวที่เราต้องblockไม่ให้มันออกเน็ตอันแรกคือ autocad ไปที่ inbound Rules แล้วเลือก New rule

autocad non valid software detect

เลือก program > กด Next

autocad non valid software detect

เลือกที่เก็บโปรแกรม กด next
autocad non valid software detect

เลือก ฺBlock the connection กด next กด next อีกครั้ง

autocad non valid software detect

ตั้งชื่อ rule ให้มัน กด Finish

autocad non valid software detect

จากนั้นทำเหมือนเดิมกับ outBound Rules ต้องทำให้ครบทั้งสองอัน

อันนี้สุดท้าย block popup แจ้งเตือน  nonvalid software detect ที่มันขึ้นตามรูปด้านบน ก็ใช้ firewall blockเหมือนกัน
ที่ Inbound Rules > new rule > โปรแกรม > กด next
autocad non valid software detect
ที่เราต้อง block คือไฟล์ msedgewebview2.exe ที่เก็บไฟอาจจะต่างกัน ขึ้นอยู่กับ windowsอะไร เวอร์ชั่นอะไรด้วย

%ProgramFiles% (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application7.0.2045.36\msedgewebview2.exe

autocad non valid software detect

เลือก ฺBlock the connection กด next กด next อีกครั้ง

autocad non valid software detect
ตั้งชื่อ rule ให้มัน กด Finish

autocad non valid software detect

จากนั้นทำเหมือนเดิมกับ outbound Rules ต้องทำให้ครบทั้งสองอัน

สนับสนุนsoftwareสิขสิทธิ์ไปที่

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/nwba

Related Articles