วิธีแก้ใบรับรองDST Root CA X3 ของ Let’s Encrypt หมดอายุ สำหรับเครื่องMac

วิธีแก้ใบรับรองDST Root CA X3 ของ Let’s Encrypt หมดอายุ  สำหรับเครื่องMac
แก้ปัญหาคอมออนไลน์
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/a01f

ทางฝั่งผู้ใช้งานMac ก็เจอเหมือนกัน ไม่สามารถเข้าเวปssl ที่ออกโดย Let’s Encrypt
วิธีแก้ ก็จะคล้ายๆ แค่ฝั่งmac ไปติดตั้งในkeychain access แทน

 

วิธีติดตั้ง

ดาวน์โหลด ใบรับรอ ISRG Root X1 ที่นี่
โหลดแล้วแตกไฟล์ออกมาก่อน
แล้วไปที่ spotlight > keychain access

หรือ

ไปที่ไฟล์ > import items

เลือก isrgrootx1.der

เลือกเป็น Always Thrust

ใบรับรองที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะมีสัญลักษณ์รูปเครื่องหมายบวก
ทำซ้ำอีกใบรับรอง

หลังจากเพิ่มใบรับรองแล้ว เวปที่ออกใบรับรองโดย Let’s Encrypt ก็จะกลับมาใช้ได้ปกติ

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/a01f

Related Articles