วิธีลบ Recent files ในโปรแกรม Acrobat

วิธีลบ Recent files ในโปรแกรม Acrobat
แก้ปัญหาคอม
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/fsye

โปรแกรมacrobat เวลาเปิดมันจะมี Recent files ค้างอยู่เพื่อช่วยให้เราค้นหาไฟล์ที่เราเปิดใช้บ่อยๆได้ง่ายขึ้น
แต่บางที่เราก็ไม่ต้องการให้เห็นใครว่าเราเปิดไฟล์อะไรบ้าง มาดูวิธีการปิดRecent files โปรแกรม Acrobat
วิธีลบRecent files ในโปรแกรม Acrobat สามารถใช้ได้กับ Acrobat DC ด้วย
ลบ recent files โปรแกรมacrobat

วิธีลบ Recent files ในโปรแกรม Acrobat เปิดโปแกรมขึ้นมาไปที่ Edit > Preferences

วิธีลบ Recent files ในโปรแกรม Acrobat

ไปที่ Documents > Documents in recently used list ปรับให้เป็นศูนย์

เมื่อปรับแล้วเวลาเปิดAcrobat ก็จะไม่เจอ Recent files อีก

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/fsye

Related Articles