ลบ message system ใน directadmin

 

login ด้วย SSH

ลบหมดเลย ไม่เก็บticketไว้เลย

#cd /usr/local/directadmin/data/tickets

#rm -rf *

#cd /usr/local/directadmin/data/admin/

#cat /dev/null > tickets.list

Share This: