ลบ log file บน linux

ลบ log file บน linux
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/l9SXa

login เข้า root

du -sh ชื่อlog เพื่อดูขนาดไฟล์

ตัวอย่าง

du -sh access.log

ลบ log โดยใช้คำสั่ง >

ตัวอย่าง

> access.log

du -sh access.log เพื่อดูขนาด

ถ้าถูกต้อง ไฟล์  access.log จะต้องเหลือ 0 b

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/l9SXa

Related Articles