ปรับขนาดหน้าจอ remote desktop

ปรับขนาดหน้าจอ remote desktop
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/YXMso

เวลาเราใช้จอที่มีความละเอียดมากๆ อย่าง 4K เวลาเราใช้โปรแกรม remote desktop รีโมทไปเครื่องที่มีความละเอียดน้อยกว่า

โปรแกรม remote desktop มันจะดึงความละเอียดออกฝั่งรีโมทมาใช้ ทำให้เวาลเรารีโมทตัวหนังสือหรือicon มันจะเล็กนิดเดียว

วิธีแก้

เปิดโปรแกรม regedit

ไปที่ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide

สร้างkey ชื่อ PreferExternalManifest โดยให้เป็นแบบ Dword 32 bit

หลังสร้างแล้ว ให้คลิกขวาที่ PreferExternalManifest แก้ค่า value data จาก 0 เป็น 1

 

ขี้เกียจสร้างเอง รันคำสั่งนี้ที่command promt

REG ADD “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide” /v PreferExternalManifest /t REG_DWORD /d 1 /f

 

สร้างไฟล์ชื่อ mstsc.exe.manifest จากโปแกรมnotepad หรืออโปแกรมอะไรก็ได้

เอาcode นี้ไปวาง

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ standalone=”yes”?>

<assembly xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:asm.v1″ manifestVersion=”1.0″ xmlns:asmv3=”urn:schemas-microsoft-com:asm.v3″>

<dependency>

<dependentAssembly>

<assemblyIdentity

type=”win32″

name=”Microsoft.Windows.Common-Controls”

version=”6.0.0.0″ processorArchitecture=”*”

publicKeyToken=”6595b64144ccf1df”

language=”*”>

</assemblyIdentity>

</dependentAssembly>

</dependency>

<dependency>

<dependentAssembly>

<assemblyIdentity

type=”win32″

name=”Microsoft.VC90.CRT”

version=”9.0.21022.8″

processorArchitecture=”amd64″

publicKeyToken=”1fc8b3b9a1e18e3b”>

</assemblyIdentity>

</dependentAssembly>

</dependency>

<trustInfo xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:asm.v3″>

<security>

<requestedPrivileges>

<requestedExecutionLevel

level=”asInvoker”

uiAccess=”false”/>

</requestedPrivileges>

</security>

</trustInfo>

<asmv3:application>

<asmv3:windowsSettings xmlns=”http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings”>

<ms_windowsSettings:dpiAware xmlns:ms_windowsSettings= “http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings” >false</ms_windowsSettings:dpiAware>

</asmv3:windowsSettings>

</asmv3:application>

</assembly>

ขี่เกียจทำ โหลดได้จากlink นี้

https://drive.google.com/file/d/1QNgdseKt35lyfVhKzbEZrUC7FVlVtmBG/view?usp=sharing

 

เอาไฟล์ mstsc.exe.manifest ไปวางที่ windows\system32

restart เครื่องก่อนใช้งาน

 

 

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/YXMso

Related Articles