ติดตั้ง share printer ไม่ได้ ขึ้น Print Error 0X000003e3

 

สาเหตุ เพราะเครื่องไม่จำรหัสผ่าน หรือไม่ตั้งรหัสผ่านให้user

วิธิแก้ก็เข้าไปที่ Control Panel\All Control Panel Items\Credential Manager\Add a Windows Credential

 

Share This: