ตั้งค่า Default Paste ใน microsoft word

ตั้งค่า Default Paste ใน microsoft word
แก้ปัญหาคอม
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/fza9

ถ้าเราcopyระหว่างwordด้วยกันจะไม่เป็นปัญหา แต่หากเราcopyจากเวปแล้วเอามาวางในword บางทีมันติดcodeในเวปมาด้วยตัวอย่างเช่น
เวปที่มันแสดงผลมีตรารางแบบในรูป
ตั้งค่า Default Paste ใน microsoft word

จะเห็นว่ามันจะมีตารางติดมาด้วยซึ่งเราไม่ต้องการ เราจะมาตั้งค่าในครั้งต่อไปเมื่อเราcopyข้อความมาจากเวปจะไม่ให้มันติด codeจากเวปมาด้วย

ตั้งค่า Default Paste ใน microsoft word

ไปที่ word options > advanced ที่ Cut,copy.and paste ตั้งค่าตามรูป เมื่อเรา copy แล้ววางครั้งแต่ไป มันจะมาแต่ text ไม่มีcode ติดมา

ตั้งค่า Default Paste ใน microsoft word

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้

ตั้งค่า Default Paste ใน microsoft word

Facebook Comments Box
The short URL of the present article is: https://mistercheckman.com/fza9

Related Articles